Изграждане локално парно отопление

Изграждане локално парно на газ – сигурно и на достъпна цена.

Въпросът как да се отопляваме хем изгодно, хем комфортно е сред най-важните за всяко домакинство. Отоплението с газ е ефективно, най-екологично и изгодно като цена за крайния потребител.

Фирмата предлага изграждане локално парно на газ за апартаменти, фамилни къщи, така и за големи жилищни, търговски и обществени сгради.

При използването на природен газ винаги знаем точно какво количество енергия сме консумирали и при каква цена. Така плащаме само за реално използваната енергия.

Малка част от предимствата на парно на газ са: не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха.