Проектиране и монтаж на термопомпени инсталации

ЕКО ТЕРМ БИЛД проектира и изгражда термопомпени инсталации за отопление (през студените сезони) и за охлаждане (през горещите сезони) на къщи, вили, административни и производствени сгради и др.; за затопляне на чиста вода за битови нужди, за затопляне на вода за басейни и др.

Поемаме поддръжката и сервиза на системата след нейното изграждане.

За да се създаде енергоспестяваща термопомпена инсталация е необходима термопомпа.